Archive for March, 2020

Bort med

Saturday, March 28th, 2020

Det finns många möjliga anledningar till att företagare väljer att avveckla sitt ägande i aktiebolag och det finns olika tillvägagångssätt och olika utgångar att välja på. För dem som så snart som möjligt vill fokusera på annat eller tycker det är smidigare om någon annan sköter det mesta av pappersarbetet och myndighetskontakten så är alternativet snabbavveckling ett bra alternativ. Det betyder att företaget säljs i sin helhet och sedan avvecklas av köparen. Det innebär en hel del fördelar för den som säljer bolaget i fråga och det räcker så gott som med att ha en bokföring som är i ordning så att man i framtiden inte behöver besväras av kontinuerlig komplettering av information. Att helt släppa bolaget kan vara befriande och lämna utrymme för kommande projekt och dessutom är det fördelaktigt att få ut pengar snabbt då kapitalet kan investeras i annat.