Archive for September, 2015

Behandla rätt

Thursday, September 3rd, 2015

Om du drabbats av denna kroniska hudsjukdom, så vet du att den kommer i skov och kan vara mer eller mindre besvärande. Det finns krämer och antibiotika mot den, men med rätt behandling och förebyggande åtgärder kan du förhindra att den blossar upp. Vilken typ av behandling som passar just dig, beror på hur din rosacea ser ut och i vilket stadie den befinner sig. Om man ser till det generellt så är det fördelaktigt att minska på mängden ytliga blodkärl. Detta kan göras genom laser eller IPL (pulserande ljus). En kombination av båda är det allra bästa, då IPL är bra mot små kärl och laser mot de kärl som är mer synliga.