Archive for January, 2015

Brist

Sunday, January 4th, 2015

Brister kan ta sig många olika uttryck i tillvaron. Brist på pengar är väl den vanligaste som man tänker på. Men även brist på sysselsättning, vänner och annat brukar dyka upp i de sammanhangen. Lite mer ovanligt är kanske att man tänker sig brist på vitaminer som ett problem. Exempelvis B-vitaminer.  Vars följd kan vara håglöshet, trötthet och allmän nedstämdhet. Förvisso lätt att åtgärda men kanske inte det första man tänker på när man känner av de symptomen. Vi människor har i många fall en tendens att söka lösningar på problem och obehag på lite krångligare sätt än att ta de allra enklaste först.