Archive for August, 2014

Krydda

Wednesday, August 27th, 2014

Somliga kryddar med en bok. Andra ser en film som krydda. Andra tycker att kryddor som svartpeppar och vitpeppar är fullt tillräckligt.