Archive for October, 2009

Turordning

Sunday, October 25th, 2009

När det gäller vaccineringen väcks en del frågot om vilken turordning man skall vaccinera folk. Att sjukvårdspersonal bör komma bland de första är rätt så klart. Likaså de människor som av fysiska problem löper störst risk att drabbas hårt vid en influensa.

Men sedan börjar en del grupper kräva att få komma före andra. Politiker har tydligen uppfattningen att de är särskilt värdefulla så de måste komma tidigt för att få vaccinet. På ett sätt kan man säga att vaccineringen sätter samhällets moral på prov.