Archive for June, 2009

Omgärda

Tuesday, June 23rd, 2009

I tider som dessa när man ser oroligheter i länder som Iran, Israel och Irak kan fundera lite på vad problemen ligger i. Om man går historiskt sätt tillbaka så ligger motsättningarna långt tillbaka. I fallet med Israel ligger en hel del i att de känner sig omgärdade av fientliga grannar. För att löse en del av de problemen har du byggt murar för att fjärma sig och stänga de som de känner sig hotade av utanför.
Undrar hur det hade blivit om de kört den lite mjukare linjen och kört med ett villastängsel i stället.
Ett sådant staket brukar respekteras av de flesta. En mur skapar hat och aggressioner.