Archive for February, 2009

På upphällning

Wednesday, February 18th, 2009

Man borde ha förstått som var på gång när Tolgfors blev försvarsminister. Nu skall den riktiga avvecklingen av försvaret göras. Och vem passar bättre än en värnpliktsvägrare att göra det hantverket.