Archive for the ‘Kultur’ Category

Lucia

Tuesday, December 13th, 2011

Lucia, en tradition som vi firat ett antal år i landet nu. Samtidigt ger det numera upphov till en del konflikter när den firas i skolan. Detta för att det är en form av kristen tradition som då anses inkräkta på dem med en annan religiös bakgrund.

En inte allt för lätt fråga att lösa. En kär och mångårig tradition i konflikt med nya tider och nya människor som saknar vana från det.