Archive for the ‘Prioritering’ Category

Glädjande

Thursday, July 23rd, 2009

Ingen förtur för regeringen eller kungahuset om det blir tal om vilka som skall ha vaccinet först.