Archive for the ‘Utsikt’ Category

Utsikt

Thursday, July 23rd, 2009

Fönster åt gården. En film av Hitchcock med James Stewart som rörde sig om handlingen i ett rum med fönster och de observationer han i rummet gjorde.
En spännande film som visar att intrycken och det man ser genom ett fönster i allra högsta grad kan vara intressanta och tankeväckande.
Fönster som vi annars inte lägger så stor vikt vid om det inte är smutsiga eller går sönder av någon anledning.
Fönster skall så att säga inte märkas. För märks de skulle de snarare vara något annat.